NVLF
lid van
NVLF


Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

De Spraakboom - Logopedie

Mijn praktijk

Over mezelf

Sinds Oktober 2010 ben ik als vrijgevestigde logopediste in IJlst begonnen, dit onder de praktijknaam Logopediepraktijk de Spraakboom. Ik, Julia Feenstra – Krulias, ben 35 jaar oud en kom van oorsprong uit Duitsland (Noord-Rijnland-Westfalen).

Naast mijn werkzaamheden in de praktijk, werk ik twee dagen per week als logopediste op het Behandelexpertisecentrum (Jeugdhulp Friesland) in Sneek en Dokkum. Hier maak ik deel uit van het multidisciplinair behandelteam van de dagbehandeling en behandel ik kinderen met (ernstige) spraak/taalproblemen of gedragsproblemen (Autisme, ADHD, ASS). Het werken met deze speciale doelgroep is erg uitdagend. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen talenten! Kinderen met een stoornis in het ASS zijn nooit gelijk. Elke vorm van ASS is anders en heeft een andere aanpak nodig. Het samenwerken met de ouders is een pre voor een goede en effectieve logopediebehandeling. Kinderen met gedragsproblemen en spraak-/taalproblemen hebben vaak een zeer gestructureerde en rustige aanpak nodig om zich goed verder te kunnen ontwikkelen.

Wat heeft logopediepraktijk de Spraakboom haar patiënten te bieden?

Door mijn recent genoten studies ben ik op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en behandelmethodes in de logopedie. Kennis over onder meer ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), CR (Clinical Reasoning) en EBP (Evidence Based Practice) zal ik in mijn methodisch therapeutisch handelen trachten te verwerken.
Naast de eerder genoemde stoornissen, ben ik gespecialiseerd op het gebied van de oro-myofunctionele therapie (OMFT). Ik heb hiervoor de geaccrediteerde cursus in Nederland gevolgd.
Verder ben ik sinds 2007 opgeleidt als adviseur voor kinderen met ADD en ADHD en heb ik ruime ervaring in het behandelen van kinderen met een stoornis in het Autistisch Spectrum.
Naast behandelingen op reguliere werktijden, wil ik mijn patiënten ook de mogelijkheden bieden om buiten reguliere werktijden therapie te geven. Verder wil ik mijn patiënten therapie ‘aan huis’ aanbieden, zodat mensen die slecht ter been zijn niet moeilijk hoeven te doen om een behandeling te krijgen.
Thuisbehandeling is erg effectief vooral bij zeer jonge kinderen. Ze kunnen in hun vertrouwde omgeving blijven, de logopediste sluit in de veilige omgeving aan. Hierbij wordt het hele systeem betrokken en er kan beter op de behoeften van ouders en kinderen worden ingegaan. Bovendien heeft het meerdere voordelen:
– minder tijdinvestering voor ouders, geen reistijd, geen oppas regelen voor andere kinderen (broer/zus)
– kind blijft in zijn eigen omgeving waar het zich prettige en veilig voelt en vaak meer laat zien dan in de praktijk
– Ouders en therapeut werken samen, ouders voelen zich vaker ook prettiger in hun eigen omgeving

Onlangs heb ik deelgenomen aan de Hanen-ouder-cursus ‘praten doe je met zijn tweeën’. Ik ben Hanen-gecertificeerd logopediste. Met de videocamera coach en begeleid ik ouders bij het stimuleren van de taalontwikkeling van hun kind, zowel in individuele behandelingen als ook in het Hanen-ouder-programma.
In 2018 wordt er weer een Hanen ouder cursus gegeven vanuit het Kindteam Sneek! Interesse? Schrijf je snel in via het inschrijf-formulier.

Onlangs heb ik de cursus Nederlands met gebaren (NmG) gevolgd. Nederlands ondersteund met gebaren is een communicatiesysteem waarbij het Nederlands visueel wordt gemaakt door middel van gebaren en mimiek. Er wordt gewoon in het Nederlands gesproken, maar worden de belangrijkste woorden (naamwoorden, werkwoorden, voorzetsels) in een zin visueel zichtbaar gemaakt door het gebaar. NmG wordt bij verschillende doelgroepen gebruikt. Denk hierbij aan dove en slechthorende kinderen, maar vooral ook bij kinderen met een spraaktaalstoornis en/of kinderen met een handicap in het autistisch spectrum.

Kwaliteitsbeleid

De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Logopediepraktijk de Spraakboom staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.


 • Logopedie


  Een Logopedist houdt zich bezig met allerlei stoornissen op het gebied van communicatie. Goed communiceren is onder andere...

  lees meer...
 • Waarom meten?


  Vestibulum bibendum semper neque eget accumsan. Morbi mattis placerat arcu, nec elementum nisi semper at. Etiam odio purus.

  lees meer...
 • Huisbezoek


  De Spraakboom behandelt patiënten aan huis, zodat mensen die slecht ter been zijn niet moeilijk hoeven te doen om een behandeling te krijgen.

  lees meer...
 • Nieuw


  Onlangs ben ik Hanen – gecertificeerd logopediste. Met de videocamera, coach en begeleid ik ouders bij het stimuleren van de taalontwikkeling...

  lees meer...
Powered by Quintera

Kwaliteiteitsregister Paramedici