NVLF
lid van
NVLF


Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

De Spraakboom - Logopedie


Openingstijden

maandag: 8.00 t/m 17.00 uur
dinsdag: 8.00 t/m 17.00 uur
woensdag: 8.00 t/m 17.00 uur
Donderdag: Sneek Jeugdh. Friesl.
Vrijdag: 14.00 t/m 17.00 uur

Zaterdag: op afspraak
's avonds: op afspraak

Aanmeldingsformulier

Folder


Voorwaarden

Verwijzing
De logopedist behandelt uitsluitend op verwijzing van de huisarts of medisch specialist.
U dient bij de huisarts of specialist een verwijzing te vragen.
Bij de eerste afspraak in de praktijk neemt u deze verwijsbrief mee, evenals uw
verzekeringspasje en een copie van een identiteitsbewijs of bijschrijving in een paspoort.
Wilt u veranderingen van verzekering of verzekeringsnummer zo spoedig mogelijk
doorgeven?

Behandeling
De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een intake-gesprek. Voor een uitgebreid
onderzoek zijn soms meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de
conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt.
De behandeling duurt maximaal 30 minuten, meestal 1 keer per week. Indien nodig kan
de behandeling aan huis plaatsvinden (op medische indicatie).
Tijdens de behandeling wordt er geoefend en is het de bedoeling dat deze oefeningen
thuis worden herhaald. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken.
Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klachten.

Verhindering
Indien u bent verhinderd, dan moet u dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan de
logopediepraktijk laten weten. Als u later afzegt, wordt de behandeling in rekening
gebracht. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.
Bij niet tijdig afmelden zijn wij genoodzaakt de behandelkosten rechtstreeks bij u in
rekening te brengen.

Vergoeding
Logopedische behandeling zit in het basispakket en wordt dus door de zorgverzekeraar
vergoed. Soms moet na verloop van een aantal sessies een machtiging voor vervolg-
behandeling worden aangevraagd. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden.
Declaraties van de gegeven behandelingen worden maandelijks rechtstreeks bij uw
zorgverzekeraar ingediend. Heeft u een restitutie-polis, dan ontvangt u zelf maandelijks
een declaratie. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld.

De NZa heeft per 1 januari 2016 acht nieuwe prestaties of prestatiebeschrijvingen logopedie afgegeven:

-Tarieven vastgesteld door de NZa (wijkt af van wat de zorgverzekeraars vergoeden)
De NZa heeft per 1 januari 2016 acht nieuwe prestaties of prestatiebeschrijvingen logopedie afgegeven:

– Anamnese en onderzoek na screening (81,10 euro)
– Screening, Anamnese en onderzoek (101,35 euro)
– Anamnese en onderzoek na verwijzing (81,10 euro)
– Individuele zitting telelogopedie stotteren (81,10 euro)
– Individuele zitting telelogopedie afasie (81,10 euro)
– Toeslag voor behandeling in een instelling (22,00 euro)
– Overleg met derden (40,55 euro)
– Verslagleging met derden (40,55 euro)
– Individuele zitting telelogopedie stotteren (81,10 euro)
– Individuele zitting telelogopedie afasie (81,10 euro)
– Toeslag voor behandeling in een instelling (22,00 euro)
– Overleg met derden (40,55 euro)
– Verslagleging met derden (40,55 euro)

Tarieven per patiënt per 1 januari 2016 vastgesteld door NZa (wijkt af van wat de zorgverzekeraars vergoeden!)

– Screening (20,30 euro)
– Anamnese en onderzoek na screening (81,10 euro)
– Screening, Anamnese en onderzoek (101,35 euro)
– Anamnese en onderzoek na verwijzing (81,10 euro)
– Eenmalig onderzoek (81,10 euro)
– Individuele zitting regulieren logopedie (40,55 euro)
– Behandeling volgens het Hanen ouder programma (2286,46 euro)

Kwaliteitsbeleid
De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen
van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).
Logopediepraktijk de Spraakboom staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor
Paramedici.


 • Logopedie


  Een Logopedist houdt zich bezig met allerlei stoornissen op het gebied van communicatie. Goed communiceren is onder andere...

  lees meer...
 • Waarom meten?


  Vestibulum bibendum semper neque eget accumsan. Morbi mattis placerat arcu, nec elementum nisi semper at. Etiam odio purus.

  lees meer...
 • Huisbezoek


  De Spraakboom behandelt patiënten aan huis, zodat mensen die slecht ter been zijn niet moeilijk hoeven te doen om een behandeling te krijgen.

  lees meer...
 • Nieuw


  Onlangs ben ik Hanen – gecertificeerd logopediste. Met de videocamera, coach en begeleid ik ouders bij het stimuleren van de taalontwikkeling...

  lees meer...
Powered by Quintera

Kwaliteiteitsregister Paramedici